Najczęściej stosowane uszczelnienia w łożyskach kulkowych prostych firmy NTN

Łożyska kulkowe NTN z uszczelnieniem blaszanym Z lub ZZ

Ponieważ wykonanie to jest szczególnie ekonomiczne, bardzo często stosowane jest również wtedy, gdy warunki eksploatacji nie stawiają bardzo wysokich wymagań odnośnie działania uszczelniającego przed kurzem i wodą lub wypływem smaru.
zz


Wobec stawianych dla łożysk kulkowych wymagań dla: niezawodności , braku konieczności konserwacji oraz niskiego momentu tarcia NTN obok już znanych powszechnie uszczelnień gumowo-metalowych łożysk kulkowych typu: LLB i LLU wprowadził 4 nowe typy LLH, LLH1, LLR i LLV.

Rysunek Stykowe i nie stykowe pierścienie uszczelniające Moment tarcia Podwyższona temperatura Skuteczność uszczelniająca przy oddziaływaniu ścieków Skuteczność uszczelniająca przy oddziaływaniu kurzu Wyrównywanie ciśnienia Ochrona przed wypływem smaru Uwagi
lb
LLB
Nie stykowe Labiryntowy charakter uszczelnienia występuje miedzy dolna krawędzią uszczelniającą a rowkiem na pierścieniu wewnętrznym o
o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
lu
LLU
Wewnętrzna krawędź pierścienia uszczelniającego stykowa zewnętrzna krawędź pierścienia uszczelniającego nie stykowa o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o
.
lh
LLH
Tak jak w uszczelnieniu typu: LU, jednakże wewnętrzna krawędź pierścienia uszczelniającego posiada nacięcie umożliwiające wyrównanie ciśnienia między wewnętrzną konstrukcją łożyska a otoczeniem o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
lh1
LLH1
Tak jak w uszczelnieniu typu: LLH, jednakże wyrównanie ciśnienia następuje poprzez szczelinę między górną krawędzią uszczelnienia a rowkiem w wewnętrznej krawędzi pierścienia zewnętrznego łożyska o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
nie do stosowania przy obracającym się pierścieniu zewnętrznym
lr
LLR
Wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie uszczelnienie działają stykowo na pierścień wewnętrzny łożyska o o o
o
o
o
o
o
o
o
o o
o
.
lv
LLV
Trójwargowe uszczelnienie, wewnętrzne i zewnętrzne wargi uszczelniające tworzą z pierścieniem wewnętrznym łożyska uszczelnienie szczelinowe. Środkowa warga lekko styka się z pierścieniem wewnętrznym o
o
o
o o
o
o
o
o
o
o
o o
o
o
o
tylko dla grupy łożysk serii: 63.. i oznaczenia otworu powyżej 03
Rysunek Stykowe i nie stykowe pierścienie uszczelniające Moment tarcia Podwyższona temperatura Skuteczność uszczelniająca przy oddziaływaniu ścieków Skuteczność uszczelniająca przy oddziaływaniu kurzu Wyrównywanie ciśnienia Ochrona przed wypływem smaru Uwagi
Bardzo dobre o
o
o
o
Dobre o
o
o
Zadowalające o
o
Niedobre o

Test łożysk kulkowych NTN
Moment tarcia i wzrost temperatury

Łożysko: 6203.. 6303..
Ilość: 6 sztuk łożysk do próby 2 sztuki łożysk do prób
Środek smarujący: Urea-Smar Urea-Smar
Ilość smaru: 0,9 - 1,1 g (31%-37%) 2,2 g (55%)
Ilość obrotów: 6000 min-1 6000 min-1
Obciążenie: bez bciążenia 500 N, radial
Czas próby: 2 godziny 2 godziny


Moment tarcia [Nmm]Wzrost tempertury [st C]

Test łożysk kulkowych NTN
Skuteczność uszczelnienia przy oddziaływaniu scieków (brudnej wody)

Łożysko: 6203.. 6303..
Ilość: 4 sztuki łożyska objete próbą 4 sztuki łożyska objete próbą
Rodzaj smaru: Urea- Smar Urea- Smar
Ilość smaru: 0,9-1,1 g (31%-37%) 2,2 g (55%)
Ilość obrotów: 2000 min-1 2000 min-1
Obciążenie: bez obciążenia bez obciążenia
Ściek (brudna woda): roztwór 5% popiółu wulkanicznego; poziom wody do środkowej części łożyska
Cykle testu: 10 min. biegu łożyska, 5 min. postoju
Czas próby: 10 cykli testu


3 brak przenikania brudnej wody (ścieku) do wewnętrznej konstrukcji łożyska
2 bardzo małe przenikanie
1 małe przenikanie
0 wyraźny przenik brudnej wody (ścieku) do wewnętrznej konstrukcji łożyska

Test łożysk kulkowych NTN
Suteczność uszczelnienia przy oddziaływaniu kurzu

Łożysko: 6203.. 6303..
Ilość 4 sztuki łożysk objętych próbą 4 sztuki łożysk objętych próbą
Rodzaje smaru: Urea-Smar Urea-Smar
Ilość smaru: 0,9 – 1,1g (31% - 37%) 2,2g (55%)
Ilość obrotów pierścienia wewn. 2000 min-1 2000 min-1
Ilość obrotów pierścienia zewn. 30 min-1 30 min-1
Obciążenie: bez obciążenia bez obciążenia
Kurz: 5% popiółu wulkanicznego 5% popiółu wulkanicznego
Czas prowadzonej próby: 100 godzin 100 godzin


3 brak przenikania kurzu
2 bardzo małe przenikanie kurzu
1 małe przenikanie kurzu
0 wyraźne przenikanie kurzu

Test łożysk kulkowych NTN
Zakres wytrzymałości uszczelnień na oddziaływanie temperatury, smarów i olejów

Zakres wytrzymałości temperaturowej uszczelnień
Wytrzymałość uszczelnień na oddziaływanie smarów i olejów

3 żadnych zmian
2 nieznaczne zmiany możliwe
1 zmiany prawdopodobne
ZamknijNasza strona internetowa korzysta z plików "cookies", aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą polityką prywatności.