Opis oznaczeń stosowanych dla produktów firmy NTN

Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
oznaczenia podstawowe
tłoczony koszyk stalowy J J pomijane W //
koszyk masywny, mosiężny obrabiany maszynowo L1, G1 M, MA,MB M M FY
koszyk z poliamidu (formowany wtryskowo) T2 P, TN, TN9 TVH, TVP T FG
koszyk mocujący igiełki G2 FP
koszyk masywny z mosiądzu, jednoczęściowy, prowadzony na pierścieniu zewnętrznym MP1A PA
łożysko z pełną liczbą elementów tocznych (bez koszyka) V V V V V
otwór stożkowy o zbieżności 1:12
K
K K K K
otwór stożkowy o zbieżności 1:30 K30 K30 K30 K30 K30
rowek na pierścień osadczy na zewnętrznej powierzchni pierścienia zewnętrznego N N N N N
rowek z zamocowanym pierścieniem osadczym na zewnętrznej powierzchni pierścienia zewnętrznego
NR NR NR NR
wzmacniający zespół elementów tocznych oraz zoptymalizowana
konstrukcja wewnętrzna
E E, EC E,E1 E R
łożysko lub elementy łożysk wykonane z utwardzonej stali nierdzewnej F(prefix) HV (X) h ST(x)
łożysko lub elementy łożyska utwardzone powierzchniowo 4T-ET-/ECO- HA (X) g H (x), UR, L
elementy toczne ceramiczne 5s (prefix) 3 NC (prefix)
łożysko wypełnione: Solid Oil LP... W64 SF (prefix)
Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
łożyska kulkowe uszczelnienie jednostronne lub dwustronne tłoczone stalowa blaszką ochronną Z/ZZ Z/2Z Z/2Z Z/ZZ Z/ZZ
uszczelnienie jednostronne lub dwustronne uszczelką gumową bezstykową LB/LLB RZ/RRZ V/W RU/2RU
uszczelnienie jednostronne stykowe lub dwustronne stykowe o zmniejszonym tarciu, wykonane z kauczuku (NBR), wzmocnione blaszką stalową LH/LLU RSL/2RSL RD/2RD
uszczelnienie jednostronne lub dwustronne stykowe wykonane z kauczuku (NBR), wzmocnione blaszką stalową LU/LLU RS1/2RS1 RSR/2RSR DU/DDU RS/2RS
uszczelnienie jednostronne lub dwustronne stykowe z kauczuku (NBR), wzmocnione blaszką stalową LH/LLH RSH/2RSH RK/2RK
łożysko stabilizowane wymiarowo dla temperatury pracy
do +200oC
TS3-(prefix) S1 S1 X28 S1
Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
łożyska kulkowe skośne łożysko kulkowe skośne wrzecionowe z kątem działania 15oC c C C C
łożysko kulkowe skośne wrzecionowe z kątem działania 20oC standard at HSE -series CA
łożysko kulkowe skośne wrzecionowe z kątem działania 25oC AD AC E A5 AC
łożysko kulkowe skośne z kątem działania 30oC A A A A
łożysko kulkowe skośne z kątem działania 40oC B B B B B
łożysko kulkowe skośne jednokierunkowe do uniwersalnego parowania G CA, CB, CC G U G GS, GL, GM, GH
łożysko kulkowe skośne z koszykiem stalowym partly standard JP //
Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
łożyska walcowe łożysko walcowe z luzem mniejszym niż C2NA C1NA CC1 C1NA
łożysko walcowe z luzem mniejszym niż NA C2NA CC2 C2NA
łożysko walcowe z luzem standardowym NA CC CNNA
łożysko walcowe z luzem większym niż NA C3NA CC3 C3NA
łożysko walcowe z luzem większym niż C3NA C4NA CC4 C4NA
łożysko walcowe jednorzędowe z optymalizowaną konstrukcją wewnętrzną i o zmodyfikowanym styku końca wałeczka z obrzeżem A EC E R
łożysko walcowe z pełną liczbą elementów tocznych (bez koszyka) V V V V V
Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
łożyska baryłkowe łożysko baryłkowe przystosowane do wyższych prędkości obrotowych, zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna koszyk obrabiany maszynowo B R
łożysko baryłkowe z ulepszoną konstrukcją prowadzenia baryłek do przenoszenia większych obciążeń C C/CC CD RH
łożysko baryłkowe z ulepszoną konstrukcją prowadzenia baryłek do przenoszenia dużych obciążeń E E RHP
łożysko baryłkowe przystosowane do pracy w maszynach wibracyjnych UA VA405 T41A ROVS
łozysko baryłkowe o zawężonej tolerancji pierścienia zewnętrznego i rowka smarnego PX(n) /W502 W502
łożysko baryłkowe z rowkiem smarowym i trzema otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym D1 /W33 S E4 W33
łożysko baryłkowe z uszczelnieniem stykowym z kauczuku (NBR) i wzmocnieniem blaszką stalową WA -(prefix) 2CS (2) SR (prefix)
Rodzaj łożysk Opis NTN SKF FAG NSK KOYO
łożyska stożkowe łożysko stożkowe ze zmienionymi wymiarami granicznymi w celu zapewnienia zgodności z normami ISO U X X J J
łożysko stożkowe o zoptymalizowanej konstytucji wewnętrznej CR - (prefix) A HR (prefix) R
łożysko stożkowe o kącie działania 20o not specified B C C
łożysko stożkowe o kacie działania 28o 30' not specificed D D
łożysko stożkowe z tolerancjami zgodnymi z klasą dokładności 6x wg ISO P6X CLN P6X P6X P6X
łożysko stożkowe w parze w układzie x z pierścieniem dystansowym pomiędzy pierścieniami zewnętrznymi DF... N11CA 45T (prefix)
łożyska stożkowe o specjalnych
właściwych ze względu na tarcie i podwyższonej dokładności obrotu
ST CL7C LFT
ZamknijNasza strona internetowa korzysta z plików "cookies", aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą polityką prywatności.