Jak wydłużyć czas pracy parku maszynowego w przemyśle browarniczym?

Wysoka temperatura w długich okresach czasu, nagłe zmiany z temperatur wysokich do niskich, ciągła wilgotność: dla sprzętu a w szczególności dla łożysk, warunki panujące w browarze stanowią ciągłe zagrożenie. Co więcej łożyska powinny pracować w tych trudnych warunkach z jednoczesnym zapewnieniem satysfakcjonującego poziomu higieny i sterylności. Aby wyjść sytuacji naprzeciw międzynarodowe koncerny łożyskowe SNR (Francja) i NTN (Japonia) proponują łożyska i zespoły łożyskowe przeznaczone

specjalnie dla browarów.

Proponowane rozwiązanie łączą w sobie wydajną pracę w wysokich i niskich temperaturach, zwiększoną odporność na zanieczyszczenia przy jednoczesnym zachowaniu standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa żywieniowego.
Niezależnie od jakości użytych w przemyśle spożywczym składników, zdarza się, że produkty są niejadalne z powodu składników mechanicznych, w szczególności z powodu łożysk. Sytuacje takie mają miejsce ponieważ środowisko pracy łożysk podlega wielu różnym czynnikom- łączy w sobie wiele utrudnień, dlatego także łożyska muszą mieć szczególne właściwości, takie jak odporność na korozje, zanieczyszczenie czy też łatwość odkażania.
Ciągła optymalizacja pracy w wysokich i niskich temperaturach, zachowanie integralności powierzchni instalacji oraz czystość elementów - SNR wziął pod uwagę wszystkie te czynniki aby stworzyć łożyska przeznaczone w szczególności dla przemysłu słodowniczego i browarniczego.

 • Standardowe łożyska z automatycznym smarowaniem
 • Łożyska SNR ze smarem stałym.
 • Dwuczęściowe żeliwne zespoły łożyskowe.
 • Termoplastyczne, samonastawne zespoły łożyskowe.
 • Samonastawne łożyska ze stali nierdzewnej.
 • Samonastawne, żeliwne zespoły łożyskowe.
 • Łożyska baryłkowe- Seria EF 800.
 • Łożyska baryłkowe ze stalowym koszykiem.
 • Łożyska kulkowe (wysoko i nisko temperaturowe) - serii Topline

Firma NTN oferuje kompletną serię prostych w zastosowaniu łożysk i zespołów łożyskowych przeznaczonych specjalnie dla przemysłu spożywczego. Łączą w sobie sterylną konstrukcję umożliwiającą proste czyszczenie i skuteczne zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii. Są wyprodukowane z bezpiecznych materiałów i spełniają normy przemysłu spożywczego.

 • Łożyska NTN ze smarem stałym.
 • Łożyska NTN ze smarem wysokotemperaturowym klasy spożywczej.
 • Nierdzewne zespoły łożyskowe NTN ze smarem stałym do przemysłu spożywczego.
 • Zespoły łożyskowe NTN z obudową z tworzywa sztucznego i smarem stałym dla przemysłu spożywczego.
 • Zespoły łożyskowe z łożyskiem wyposażonym w potrójną uszczelkę.

Standardowe łożyska i automatyczne smarowanie SNR

SNR oferuje pełen wachlarz standardowych łożysk kulkowych, wałeczkowych igiełkowych. Każdy rodzaj maszyny stosującej standardowe otwarte łożysko i system smarowania może zostać usprawniony poprzez automatyczny system smarowniczy. Smar SNR AL1 do przemysłu spożywczego spełnia obecnie najbardziej surowe wymogi dotyczące zdrowia i czystości.
Automatyczne smarowanie zapewnia:
 • Stałe, równomierne smarowanie.
 • Redukcje prac konserwacyjnych związanych z eksploatacją urządzeń w ryzykownym środowisku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania.
 • Wizualną ocenę właściwego dozowania smaru.
 • Szeroką wszechstronność użycia.

Łożyska SNR ze smarem stałym.

Smar stały SNR zawiera siatkę porowatych polimerów zdolną pomieścić 3 do 4 razy więcej oleju niż w przypadku zastosowania zwykłego smaru (zapewnia dłuższą żywotność łożyska).

 • Eliminuje przestoje i potrzebę powtórnego smarowania.
 • Smar przyjazny środowisku i kontaktom z produktami żywnościowymi.
 • zakres temperatur pracy: -20°C lub -50°C do +80°C lub +100°C.
 • Możliwość zastosowania przy każdym rodzaju uszczelnienia: blaszką, gumą jak i przy łożyskach otwartych (kulkowych, baryłkowych, stożkowych).

Łożyska NTN ze smarem stałym

Smar stały jest unikatowym sposobem smarowania łożysk który zawiera w sobie smar i makrocząsteczki polietylenu. Zanim zostanie on umieszczony w łożysku, przypomina zwykły smar, jednak po ogrzaniu i schłodzeniu, krzepnie przyjmując stan stały wyglądem przypominający żywicę. Łożyska są zwykle wypełnione tym rodzajem smaru w minimalnej niezbędnej do smarowania łożyska ilości. Metoda ta określana jest jako :"spot-packing"

Właściwości:
 • Nie wywołuje plam spowodowanych wyciekiem smaru wokół łożyska.
 • Woda nie emulguje smaru ani nie powoduje, że zaczyna wyciekać co ma wpływ na dłuższą jego żywotność.
 • W przeciwieństwie do zwykłego smaru, smar stały nie przemieszcza się w łożysku, dzięki czemu nie przyczynia się do zwiększenia oporów ruchu.
 • Posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa ponieważ krzepnący w wysokiej temperaturze smar klasy spożywczej jest zgodny ze standardem H-1, USDA (pozwolenie na kontakt z żywnością) a makrocząsteczki polietylenu są zgodne ze standardem FDA (Ministerstwa Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych).
 • Zakres temperatur pracy na koszyku łożyska: od -10°C do 110°C (max 100°C przy pracy ciągłej).
 • Dopuszczalna prędkość dn: 120 000 [dn- średnica wew. d (mm)x prędkość obrotowa (obr/min)].
 • Oznaczenie smaru: LP06.

Dwuczęściowe żeliwne zespoły łożyskowe SNR

 • Łatwiejszy montaż.
 • Doskonałe uszczelnienie (uszczelnienie filcowe, gumowe typu- V, nitrylowe, kauczukowe, dwuwargowe)
 • Zakres temperatur pracy -29°C do +110°C.

Termoplastyczne, samonastawne zespoły łożyskowe SNR.

 • Wyjątkowa odporność na korozję i chemikalia: łożyska ze stali nierdzewnej.
 • Gładka powierzchnia, która zapobiega osadzaniu się kurzu, pleśni i bakterii.
 • Wzmocnienia otworów na śrubę oraz smarowniczki ze stali nierdzewnej.
 • Bezproblemowe działanie w szerokim zakresie temperatur (od -20°C do 110°C).
 • Smar klasy spożywczej przystosowany do niezamierzonego kontaktu z produktami spożywczymi.
 • Idealne mechaniczne, chemiczne i termiczne właściwości.
 • Doskonałe uszczelnienie - uszczelnienie blaszkami, gumowe, ochronne osłony zakończeniowe.

Łożyska NTN ze smarem wysokotemperaturowym klasy spożywczej

Ten typ łożyska posiada wysoki współczynnik bezpieczeństwa jako że wypełniony jest wysokotemperaturowym smarem klasy spożywczej zgodnym ze standardem H-1 USDA (pozwolenie na kontakt z żywnością).

 • Zakres temperatur pracy od -20°C do 110°C.
 • Łożyska, które są odporne na wysoką temperaturę mogę być stosowane nawet w temperaturze do 200°C.
 • Zastosowanie w łożyskach kulkowych w nierdzewnych zespołach łożyskowych z maksymalną średnica wewnętrzna 140 mm (Wszystkie modele).
 • Oznaczenie smaru: L458.

Nierdzewne zespoły łożyskowe NTN ze smarem stałym do przemysłu spożywczego

Nierdzewne zespoły łożyskowe NTN składają się z nierdzewnego łożyska kulkowego i nierdzewnej obudowy, co zapewnia dużo większą odporność na korozje niż zwykła obudowa żeliwna.

Nierdzewne zespoły łożyskowe posiadają wyjątkowe właściwości bezpieczeństwa wynikające z klasy spożywczej smaru stałego krzepnącego w wysokiej temperaturze. Ponieważ smar jest bezpiecznie umieszczony wewnątrz łożyska, nie brudzi środowiska dookoła. Kolejną własnością tego zespołu która ma znaczenie w przemyśle spożywczym jest gładka powierzchnia obudowy, na której nie zbierają się zanieczyszczenia.

Samonastawne łożyska SNR ze stali nierdzewnej

 • Obudowy i łożyska ze stali nierdzewnej.
 • Śruby mocujące i smarowniczki ze stali nierdzewnej.
 • Zakres temperatur pracy: -20°C do +120°C.
 • Osłony chroniące zakończenia wałka.
 • Osłony ochronne przelotowe, uszczelnione dwuwargowe silikonowe

Samonastawne, żeliwne zespoły łożyskowe SNR

 • Łożyska SNR (uszczelnione i wstępnie nasmarowane) z mimośrodowym samozamykającym pierścieniem i śrubą mocującą.
 • Zwiększony luz wewnętrzny: C3 (J30).
 • Zakres temperatur pracy: standardowe: (-29°C do +110°C) specjalne (-40°C do +250°C).
 • Szeroki wybór uszczelnień:
  • Dwuwargowa uszczelka z nitrylu.
  • Uszczelnienie wzmocnione: wargowa uszczelka gumowa i blaszka.
  • Maksymalne uszczelnienie: potrójna wargowa uszczelka gumowa (doskonała ochrona przeciwko zanieczyszczeniom zewnętrznym i rozpryskom wody).
 • Mogą zostać wyposażone w ochronne osłony.
 • Zgodne ze standardami ISO.
 • Wysoko- wydajne smarowanie (smar do przemysłu spożywczego).

Zespoły łożyskowe NTN z obudową z tworzywa sztucznego i smarem stałym dla przemysłu spożywczego.

Seria zespołów łożyskowych z tworzywa sztucznego NTN łączy w sobie łożysko ze stali nierdzewnej i obudowę z termoplastycznej żywicy poliestrowej. Seria ta charakteryzuje się wyjątkowymi własnościami higienicznymi ponieważ obudowa wolna jest od łuszczącej się farby lub rdzy.

Plastikowe zespoły łożyskowe posiadają nieprzeciętne właściwości bezpieczeństwa wynikające z zastosowanego smaru klasy spożywczej w stanie stałym. Ponieważ smar jest bezpiecznie umieszczony wewnątrz łożyska, nie brudzi środowiska dookoła.

Zespoły łożyskowe NTN z łożyskiem z potrójną uszczelką

Potrójna uszczelka łożyskowa zabezpieczająca przed pyłem oraz wodą zapewnia dłuższą żywotność nawet w przypadku wystawienia łożyska na uciążliwe działanie pyłu unoszącego się w powietrzu lub rozpryskującej się wody.

Właściwości
 • Potrójna uszczelka łożyska to gumowa uszczelka z potrójną wargą. Specjalny kształt uszczelki zapewnia wyjątkową ochronę przed pyłem i wodą, znacznie lepszą niż standardowe uszczelki w zespołach łożyskowych. Umożliwia znacznie dłuższą pracę łożyska nawet w ciężkich warunkach pracy.

Łożyska baryłkowe SNR: Seria EF 800

 • Zaprojektowane do szczególnie wymagających zastosowań.
 • Solidny, jednoczęściowy, mosiężny koszyk zapewnia optymalną sztywność i odporność na wstrząsy.
 • Koszyk prowadzony jest na elementach tocznych - bez zagrożenia blokowaniem w przypadku wahań temperatury.
 • Zoptymalizowane pasowanie, zmniejszone tolerancje.
 • Specjalny luz wewnętrzny C4 (J40), dostępny także C3 (J30)
 • Zalecane pasowanie:
  • pasowanie na wcisk z obudowami, klasy P6.
  • pasowanie luĽne na wałkach klasy g6.

Łożyska baryłkowe SNR ze stalowym koszykiem serie: 22000, 23000, 24000, etc.

 • Odpowiednie przy standardowych zastosowaniach (zwiększona prędkość obrotowa).
Luz wewnętrzny C3 (J30). Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny o odporności cieplnej do 200°C Konstrukcja koszyka zapewnia doskonałe prowadzanie wałeczków eliminując przegrzanie. Zwiększona odległość pomiędzy dwoma rzędami wałeczków wpływa na:
 • zwiększony zapas smaru,
 • ułatwia przepływ smaru wewnątrz łożyska,
 • optymalizuje żywotność łożyska,
 • zwiększa dopuszczalne obciążenie.

Zespoły łożyskowe NTN z łożyskiem z potrójną uszczelką

Właściwości c.d.

 • Zredukowany koszt utrzymania i konserwacji.
 • Wraz z dłuższą żywotnością, potrójnie uszczelniane łożyska nie wymagają częstych konserwacji przez co redukują znacznie koszt utrzymania (przeglądy, smarowanie, wymiana) i zwiększają produktywność maszyny.
 • Obniżona cena zespołów łożyskowych oraz zapewnienie bardziej zwartej konstrukcji urządzenia.
 • W szczególnych warunkach pracy, potrójna uszczelka w zespole łożyskowym może zastąpić zespół łożyskowy z nasadką ochronną, znacząco zmniejszając koszt zespołu łożyskowego. Jeżeli nasadka nie jest niezbędna, maszyna może mieć tym samym bardziej zwartą konstrukcję
 • Wymienność. Potrójnie uszczelnione łożyska w zespołach łożyskowych NTN odpowiadają standardowi JIS łożysk typu UC. Łożyska te z łatwością mogą zastąpić standardowe zespoły łożyskowe NTN lub zespoły łożyskowe innych producentów. Podczas każdego przeglądu technicznego z łatwością można wymienić dotychczasowy zespół łożyskowy na zespół z potrójną uszczelką.
 • Łożyska z potrójną uszczelką mogą być stosowane w przedziale temperatur od -15°C do +100°C.
 • Dopuszczalna wartość dn: 36 000 [dn- średnica wew. d (mm)x prędkość obrotowa (obr/min)]
Typowe zastosowanie
 • Zespoły łożyskowe z potrójną uszczelką są odpowiednie dla maszyn pracujących w środowisku narażonym na rozpryskującą wodę, ciężkie drobinki pyłu tak jak: maszyny w przemyśle browarniczym i rozlewniach wód a także piekarnie, maszyny do produkcji makaronu, obróbki ryb, maszyny do przeróbki ryżu, jęczmienia.

Łożyska kulkowe wysoko i niskotemperaturowe - seria TOPLINE

Ta seria jest przeznaczona przy precyzyjnie zdefiniowanych wymaganiach operacyjnych. Kryteria rozważane przy wyborze właściwej serii to temperatury zastosowania, prędkość i wymagania bezpieczeństwa.

TOPLINE obejmuje najnowsze innowacje:

 • Obróbka cieplna umożliwiająca prace w ekstremalnych warunkach.
 • Smarowanie odpowiednie do określonego zastosowania.
 • Uszczelnianie uszczelkami i blaszkami wysoko i niskotemperaturowymi.
 • Zakres temperatur pracy: -60°C do +200°C.
 • Działanie przy dużej prędkości i/lub niskim momencie obrotowym
 • Zoptymalizowana wewnętrzna geometria, zredukowane tolerancje, zwiększona precyzja przy serii HV
 • Produkty TOPLINE:
  • Łożyska średnio- wysokotemperaturowe: FT 150 (2RS) i FT 150 ZZ: Zakres temperatur pracy: do 150°C, prędkość obrotowa do 500 000 n.dm.
  • Łożyska wysokotemperaturowe: HT 200 (2RS) i HT 200 ZZ: Zakres temperatur pracy: do 200°C, prędkość obrotowa do 150 000 n.dm.
  • Łożyska niskotemperaturowe: LT (2RS) i LT ZZ: Zakres temperatur pracy: do -40°C dla serii LT i -60°C dla serii LT ZZ.
  • Łożyska wysokoobrotowe: HV ZZ. Prędkość obrotowa do 700 000 n.dm.

(n.dm- Współczynnik prędkości: Średnia arytm. średnic: (d+D)/2 mm x prędkoć obrotowa [obr/min])


Charakterystyka łożysk tocznych przeznaczonych dla przemysłu spożywczego
ZamknijNasza strona internetowa korzysta z plików "cookies", aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą polityką prywatności.